top of page
תקנון לרכישת תוכנית לייב-זום: מתבגר על הקשיים

לקוחות יקר​ים! לפני רכישת התוכנית, הנכם מתבקשים לקרוא בקפידה את התקנון הבא, ובדף הרכישה ממנו הגעתם לעמוד זה עליכם לסמן כי אתם מאשרים את התקנון. שימו לב! ללא סימון אישור התקנון בדף הרכישה - לא ניתן לרכוש את התוכנית.

1. תקנון לרכישת תוכנית לייב-זום "מתבגר על הקשיים":
1.1. אופן הספקה - מרגע השלמת הרכישה, ישלחו אליכם ישירות לכתובת המייל שהזנתם בדף ההרשמה (הדף שמעביר אל דף הרכישה) פרטי התחברות וקישור לאתר בו מאוחסן קורס ההדרכה המוקלט אשר מתלווה אל התוכנית, ותוכלו לגשת מיד לכל תכניו.

1.2. שמירת זכויות יוצרים - העסק: "דניאל שחר – הדרכה. הרצאה. השראה" הינו הבעלים הבלעדי של התוכן המוצג באתר והתוכן המסופק בקורס ההדרכה המוקלט.
אין להשתמש בשום תוכן המוצג באתר, ו/או לפרסם מוצרים הנמכרים ממנו או מדפי נחיתה המקושרים אל האתר וממנו, במקורות חיצוניים כאלו ואחרים ללא אישור מפורש וכתוב של "דניאל שחר | הדרכה. הרצאה. השראה".

1.3. אחריות – הנכם זכאים לאחריות מלאה עד סיום המפגש האחרון של תכנית הלייב-זום "מתבגר על הקשיים", במידה ואינכם מרגישים כי קיבלתם כלים להעצמת המתבגרים הצעירים שלכם. על-מנת לממש את האחריות, יש לפנות לדניאל שחר בכתובת המייל של התוכנית:
danielshahar@outlook.co.il

משתתפי ומשתתפות התוכנית יוגדרו "מסיימי התוכנית" במידה ועברו 72 שעות מסיום מפגש הזום האחרון בתוכנית ועדיין לא מימשו את האחריות. במידה ולא תמומש האחריות בתוך 72 שעות מסיום התוכנית, תוקף האחריות יפוג והזכאות לה תסתיים. יצוין כי במידה ובחרתם לממש את האחריות בכל שלב שהוא, יחד עם ההחזר הכספי תבוטל גישתכם לקורס ההדרכה המוקלט, ואם רכשתם את התוכנית דרך הדרכת הזום "ממתבגר צעיר כועס ושלילי - למנהיג עם ביטחון עצמי" יבוטלו יחד איתו כל הבונוסים שהוענקו לכם במסגרתה, כשם שנכתבו בה "למסיימי התוכנית". למען הסר ספק - האפשרות להוריד או להעתיק את סרטוני קורס ההדרכה המוקלט תהיה חסומה (הורדה/העתקה הן עבירות פליליות אשר יגררו הליכים משפטיים).

1.4. שמירה על פרטיות – כל פרטי התשלום המוזנים בדף הרכישה של תוכנית "מתבגר על הקשיים", לרבות פרטי אשראי, תעודת זהות וכיוצא באלו, מאובטחים ברמה הגבוהה ביותר ומבוצעים דרך חברת "קארדקום" העובדת עם בתי-עסק רבים.

1.5. נתוני שימוש בקורס - בכדי לשפר ולייעל את חוויית המשתמש בקורס ההדרכה המוקלט לכם הרוכשים, ייתכן איסוף נתוני שימוש יבשים וסטטיסטיים (כגון בדיקת הזמן שהוקדש לצפיית כל שיעור בקורס, ריכוז מענה לשאלות טכניות או חווייתיות שעשויות לעלות במהלך הצפייה בקורס, וכדומה).

1.6. שמירת הזכות לעדכון התקנון - הזכויות לעדכון "תקנון לרכישת תוכנית לייב-זום: מתבגר על הקשיים" שמורות לעסק: "דניאל שחר - הדרכה. הרצאה. השראה", והינו הזכאי הבלעדי לעשות זאת בכל עת ומתוקף כל הנסיבות שיראה לנכון.


1.7. אישור התקנון – על-ידי סימון בדף רכישת התוכנית "מתבגר על הקשיים", אתם מאשרים כי קראתם את התקנון על כל סעיפיו והנכם מבינים ומסכימים לכל הכתוב בו והמתפרש ממנו.

bottom of page