top of page

הלקוחות שלי מספרים

310806580_469560508547448_5863322660300157220_n.jpg

הגעתי לדניאל דרך סרטון ברשת, והיה לי ברור שהוא האדם ללוות את הבן שלי

בבניית הביטחון העצמי שלו והכישורים החברתיים. נועם מעריץ את דניאל,

מחכה לכל פגישה איתו וגרף השיפור שלו בבית הספר עלה,

הביטחון העצמי שלו עלה והוא קיבל כלים להתמודד ברגעים מאתגרים.

לירון מור

bottom of page